JAK UPLATNIT PŘEDPIS NA BRÝLE OD LÉKAŘE - SLEVA NA ESHOPU

Je třeba mít doporučení od praktického lékaře?

K očnímu lékaři se můžete objednat bez doporučení od praktického lékaře, a to i když žádnou zrakovou vadu nebo potíže související s očima nemáte a chcete jen vyšetřit preventivně. Praktický lékař má ale každému pacientovi v rámci preventivní prohlídky, na kterou se má chodit co dva roky, provést i orientační vyšetření zraku. Výstupem preventivní prohlídky u praktického lékaře tedy může být jeho doporučení, abyste očního lékaře navštívil. Zejména v případě, že máte nemoci, které mohou zrak ovlivnit, byste měl chodit k očnímu lékaři pravidelně. To se týká např. diabetu či vysokého krevního tlaku. Důvodem k preventivní návštěvě oftalmologa by měl být také výskyt očních vad v rodině, zejména zeleného či šedého zákalu.

Jak často a v jakém věku by měl člověk docházet na preventivní vyšetření k očnímu lékaři, není nikde (v zákoně, vyhlášce apod.) stanoveno. Na rozdíl od preventivních prohlídek u praktického lékaře , kde frekvenci i obsah prohlídek určuje samostatná vyhláška ministerstva zdravotnictví. Sami oftalmologové zmiňují jako vyhovující dvou- nebo tříletý interval preventivní prohlídky u mladých osob, od 40 let pak je vhodné nechat si oči zkontrolovat častěji. Kdo nosí brýle či kontaktní čočky, chodívá na prohlídku většinou podle potřeby nejlépe preventivně jedenkrát ročně.

Připomínáme, že pojištěnec má právo na výběr lékaře, přičemž podmínkou je, že tento lékař má smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou. V opačném případě si musí sám platit i ty poskytnuté služby, které jsou jinak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Lékař může pacienta odmítnout přijmout, pokud by tím už bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení a došlo by tak ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým. Za převzetí do péče nemůže lékař vybírat žádný "vstupní poplatek", stejně jako nemůže vybírat od pacienta v hotovosti peníze za služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Předpis na brýle má platnost 3 měsíce pokud lékař neurčí jinak.

JAK UPLATNIT SLEVU NA PŘEDPIS NA ESHOPU

předpis musí být platný - tj.od vydání předpisu platnost 3 měsíce /v tomto termínu nutno předpis doručit do optiky/ze zadní strany 2X podepsat do kolonky podpis!!!!!

OBJEDNÁVKA

objednáte si obrubu a skla na eshopu za plnou cenu  - do poznámky na konci objednávky  zadáte - uplatňuji předpis od lékaře a odešlete objednávku .Následně zašlete oskenovanou přední stranu předpisu  na náš email - info@optika-stribro.cz  obratem vám dopočítáme aktuální slevu dle pevně daného ceníku od pojišťoven.Tuto dopočítanou cenu následně uhradíte na náš účet .Dále zašlete předpis na brýle doporučeně poštou na naši adresu :

oční optika ,Eva Kačerová,Benešova 511-poliklinika,Stříbro 34901

než budete předpis odesílat nutno předpis podepsat 2X ze zadní strany předpisu - bez podpisu nelze předpis uplatnit !!!!

PŘIJÍMÁME PŘEDPISY od pojišťoven 111,201,211,207,205

s těmito pojišťovnami musí mít váš lékař platnou smlouvu pak lze slevu na předpis uplatnit 

PŘEDPIS OD LÉKAŘE 

PŘEDNÍ STRANA - viz obrázek vzor -                              musí být vyplněno lékařem  :                                                                        razítko lékaře 

datum vydání předpisu ,vyplněná diagnoza ,rodné číslo ,adresa a jméno pojištěnce - pojišťovna pacienta 

předepsat dioptrie ,obrubu nebo výměnu skel ,nebo optickou pomůcku 

ZADNÍ STRANA -viz obrázek vzor -  pacient 2x podepíše předpis  na čáru podpis 

pokud má nadstandardní optickou pomůcku nutno nechat schválit revizním lékařem